Service & Processautomation

Alla

Alla processer kan automatiseras i mer eller mindre grad. Automation är en iterativ process och man börjar med de aktiviteter där störst positiv nytta uppnås. Det viktigast är att komma igång.

Det finns olika drivkrafter att automatisera, inom en organisation/ett företag, beroende på om de är strategiska, taktiska eller operativa:

  • Skapa konkurrensfördelar: Minska time-to-market, enkelhet
  • Kundnytta: Ökar nyttan och upplevda värdet av tjänsten
  • Frigöra människor tid: för att fokusera på mer värdeskapande uppgifter.
  • Högre kapacitet: En mjukvarurobot kan arbeta 24h om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året.
  • Bättre kvalitet: Det blir färre felaktigheter i utförandet.
  • Kostnadsbesparingar: Minskade personal-, garanti-, kvalitetskostnader.
  • Snabbare hantering: Kortare svarstider/ärendetider.
  • Flaskhalsar: Tar bort tids- och personalkrävande moment.
  • Flexibilitet: Kan hantera ökad arbetsbelastning på kort/lång sikt och hantera flera olika system.
  • Förändra användarbeteenden: Ändra beteenden genom att styra användandet

Vill du veta mer? Välkommen att höra av dig till oss på Netgain så kan vi visa på effekterna av Service & Processautomation

Dela

Föregående nyhet
Träffa Netgain på Management Events: 600 Minutes Executive IT den 14 mars
Nästa nyhet
Digitalt drömläge för Lunds kommun tack vare Netgains nya e-handelskatalog

Fler nyheter

Alla

Vi firar när vi lyckas!

Lyckad implementation av People Journey & Digital On-/Offboarding Under 2021 var vi med och implementerade People Journey &…
Meny