HR i ServiceNow

ServiceNow medför en rejält förbättrad användarupplevelse för medarbetarna. Det blir betydligt smidigare och enklare att sköta kontakterna med HR, där man som anställd får bättre kontroll över de enskilda momenten som sker i ens anställningslivscykel.

På den här sidan

Vill du veta mer?

Vi är experter på ServiceNow och pratar gärna med dig om hur vi kan hjälpa din verksamhet

ServiceNow för HR-avdelningen

ServiceNow innebär ett betydligt mer effektivt sätt att arbeta för en HR-avdelning. Tidskrävande manuella rutiner ersätts av automatiserade digitala händelser. Checklistor skickas ut per automatik till HR-specialister, färdiga arbetsflöden finns uppsatta för både chefer och medarbetare samt fördefinierade svar och mallar för vanliga frågor och svar.

Dessutom får HR digitala verktyg för kategorisering, prioritering och uppföljning av ärenden. För organisationens ledning blir ServiceNow ett värdefullt employer branding-verktyg, som kan bidra till att ge medarbetarna en positiv upplevelse av kontakterna med HR, och därmed också en positiv upplevelse av arbetsgivaren. 

Förbättrade användarupplevelser med ServiceNow

ServiceNow medför en rejält förbättrad användarupplevelse för medarbetarna. Det blir betydligt smidigare och enklare att sköta kontakterna med HR, där man som anställd får bättre kontroll över de enskilda momenten som sker i ens anställningslivscykel. Medarbetarna får ett bättre stöd och ökad trygghet, inte minst vid extra viktiga och minnesvärda ögonblick som onboarding, föräldraledighet och offboarding. 

ServiceNow för HR – Så funkar det

Färdig applikation

Plattformen har en färdigutvecklad applikation för HR-avdelningar med moduler som HR Case Management, HR Knowledge Management, Dokumenthantering och hantering av On-och Offboarding.

Installation

Applikationen installeras på en antingen redan installerad ServiceNow-plattform som finns i organisationen eller på en helt ny ServiceNow-implementation.

Employee Service Center

En HR-portal, Employee Service Center, skapas med specifikt innehåll som formulär, kunskapsdatabaser och användarprofiler, allt anpassat efter organisationens behov.

Användargränssnitt

Ett användargränssnitt för HR-specialister skapas för att enkelt administrera anställdas aktiviteter och ärenden.

Automatiserade flöden

Det finns automatiserade flöden för preboarding, on- och offboarding färdiga att använda, de kan också anpassas efter utifrån specifika krav och önskemål.

Mobilitet

Man når ServiceNow via en vanlig webbläsare, systemet fungerar lika bra på dator, mobil och surfplatta

Fördelar med ServiceNow för HR

 • Skapar struktur för ärendehantering och arbetslivsrelaterade frågor från anställda   
 • Erbjuder användarvänlig och kraftfull HR-portal för anställda, chefer och HR specialister
 • Avlastar och frigör tid
 • Ger ökad kontroll av arbetsfördelning, kvalitet och omfattning i en HR-avdelning eller specialistgrupp
 • Systemet skapar en erfarenhetsbank med kunskapsartiklar, tidigare lösta ärenden samt mallar för HR-specialister att enklare hantera sina vardagliga uppgifter
 • Enkelt att integrera med HR-system, som SAP SuccessFactors eller Workday
 • Enkelt att skapa flöden mellan flera olika avdelningar som IT, HR, Fastighet eller Ekonomi

Varför Netgain?

Netgain är certifierad ServiceNow-partner inom alla områden kopplade till HR Service Delivery. Vi har gedigen erfarenhet och har hjälpt ett stort antal HR-avdelningar inom olika branscher med HR-implementationer i ServiceNow. Vi kan vara med på din digitaliseringsresa från start till förvaltning och vidareutveckling, men också ta vid där ni befinner er idag. 

Anlita oss för:

 • HR Case och HR Knowledge Management
 • Etablering av Employee Service Center, en portal för organisationens alla interna tjänster
 • Employee Document Management
 • Enterprise Onboarding and Transitions
 • Agent Intelligence, Virtual Agent och HR Performance Analytics
 • Förvaltning och strategiarbete av ServiceNow HR Service Delivery

Mer om ServiceNow

Personalsäkerthet i ServiceNow

Netgains digitala lösning för svenska organisationer med krav på personalsäkerhet.

ITBM ServiceNow

Med ITBM-modulerna i ServiceNow får du ett verktyg som samlar och optimerar all data för att öka affärsnyttan

CMDB i ServiceNow

CMDB är ett centralt, virtuellt förråd för att lagra, hantera och underhålla relationen mellan företagets konfigurationsuppgifter