ITBM i ServiceNow

ServiceNow samlar alla verktyg, processer och arbetsflöden på en enda plattform. Den kan byggas ut med en komplett ITBM-uppsättning eller specifika moduler.

På den här sidan

Vill du veta mer?

Vi är experter på ServiceNow och pratar gärna med dig om hur vi kan hjälpa din verksamhet

Därför behövs ITBM

Traditionellt har organisationer använt sig av äldre projektverktyg, affärssystem och affärsflöden för att förstå affärsbehoven och optimera IT-miljön. System som kräver att man samlar in och analyserar datan manuellt, ofta en kombination av e-post, excelark, manuella integrationer och ostrukturerade arbetsflöden. 

Med ITBM-modulerna i ServiceNow får du ett verktyg som samlar och optimerar all data för att öka affärsnyttan. Organisationer med strukturerade projekt och system får ut mer av sin IT-investering, ökar lönsamheten och kan agera snabbare vid förändrade förutsättningar

ServiceNow och ITBM

ServiceNow samlar alla verktyg, processer och arbetsflöden på en enda plattform. Den kan byggas ut med en komplett ITBM-uppsättning eller specifika moduler som fokuserar på att optimera affärsprocesser, snabba upp leveransen av tjänster och service samt erbjuda full ekonomisk översikt.

Exempel på områden där ServiceNow skapar värde

Application Portfolio Management (APM)

APM gör en grundlig inventering av de affärsapplikationer som används och granskar dem inom fyra viktiga områden: planering av affärsförmåga, rationalisering av applikationer, informationsanvändning och IT.riskhantering. IT-arkitekter, applikationsägare och IT-strateger kan använda informationen för att anpassa IT-strategin till affärsmålen genom att skapa mål, program eller kravställningar.

Financial Management

En applikation som förenklar förståelsen för ekonomi och ger ledningen korrekt data för strategiska beslut. Financial Management visar användningsdata som incidenthantering, serveranvändning och arbetstimmar i relation till kostnader. Du får kraftfulla verktyg för kostnadsmodellering, rapportering och budgetering, levererat i ett användarvänligt gränssnitt med drag-and-drop-funktioner.  

Project and Portfolio Management (PPM)

PPM ger ett helhetsgrepp om organisationens strategiska produktportfölj. Du får en helhetsbild för alla typer av projekt, stora som små, genom hela projektets livscykel. Sköt projektuppföljning, finansiell uppföljning och resursplanering/tidrapportering från samma plattform.

Agile Delivery Execution

Applikationer som ger möjlighet att definiera de aktiviteter som krävs för att utveckla och underhålla mjukvara under hela livscykeln, från start till distribution. 

Fördelar med ITBM i ServiceNow

Här är några av dem:

 • Linjerar IT-investeringen med affärsmålen
 • Skapar en gemensam plattform för strategiskt och operativt arbete
 • Lyfter fram IT:s värde för organisationen och rationaliserar investeringarna för att möjliggöra fokus på innovation 
 • Förändrar leveransen av nya tjänster och produkter genom optimerade processer och flöden
 • Gör det lätt att förutse kritiska affärsbehov, fördela resurser och utvärdera värdet på bolagets projektportfölj
 • Prioriterar förfrågningar och initiativ

Såhär kan Netgain hjälpa dig

Netgain har lång erfarenhet av att implementera projektstöd till våra kunder och djupgående kunskaper om plattformen ServiceNow. Våra specialister kombinerar helhetssynen med detaljkunskaper och hjälper dig genom hela processen från idé till implementation. Vi är Premier Partner med ServiceNow och hjälper dig att utveckla ITBM-funktionen exakt som du vill ha den. Anlita oss för: 

 • Analys och förstudie om respektive applikation inom ITBM
 • Dialog och och rådgivning ihop med ert projektkontor för att finna effektiva verktyg
 • Projektdirektiv och projektplan för införande av hela ITBM eller specifika delar
 • Implementation av applikationer stöd för er applikationsportfölj, projektuppföljning, projektstrategi eller operativt arbete i projekt
 • Vidareutveckling av befintliga ITBM-applikationer i er ServiceNow-instans

Mer om ServiceNow

HR i ServiceNow

ServiceNow medför en rejält förbättrad användarupplevelse för medarbetarna i din organisation

Personalsäkerthet i ServiceNow

Netgains digitala lösning för svenska organisationer med krav på personalsäkerhet.

CMDB i ServiceNow

CMDB är ett centralt, virtuellt förråd för att lagra, hantera och underhålla relationen mellan företagets konfigurationsuppgifter