Personalsäkerhet i ServiceNow

Netgain har tagit fram en digital lösning för svenska organisationer med krav på personalsäkerhet. I lösningen som bygger på ServiceNows standardkomponenter, portaler och automationsflöden, finns genomtänkta strukturer och processer.

På den här sidan

Vill du veta mer?

Vi är experter på ServiceNow och pratar gärna med dig om hur vi kan hjälpa din verksamhet

Vad innebär personalsäkerhet?

En stor mängd organisationer i Sverige hanterar information som är att betrakta som säkerhetsskyddsklassad. Antingen sker hanteringen inom den egna organisationen, eller så arbetar man med kunder som har krav på sig att upprätthålla en viss typ av säkerhet kring sin information. 

En säkerhetsskyddad organisation är skyldig att skydda informationen ifrån att hamna i orätta händer. Informationen går att skydda med fysisk säkerhet, informationssäkerhet och personalsäkerhet. Personalsäkerhet handlar om processer och rutiner för de personer, anställda eller konsulter som kommer att ha tillgång till säkerhetsskyddsklassad information.

I organisationer med krav på hög personalsäkerhet behöver man löpande genomföra säkerhetsprövning av så väl anställda som konsulter/leverantörer, för att minska risken för att hemlig information hamnar i fel händer. Det betyder att man kan behöva säkerhetsklassa personal och begära ut registerkontroller från Säkerhetspolisen. 


Personalsäkerhet i ServiceNow

Netgain har tagit fram en digital lösning för svenska organisationer med krav på personalsäkerhet. I lösningen som bygger på ServiceNows standardkomponenter, portaler och automationsflöden, finns genomtänkta strukturer och processer. Lösningen är ett resultat av Netgains långa erfarenhet av att arbeta med säkerhetsskyddsklassade verksamheter.

Det betyder att Netgain kan garantera en säker lösning som skapar effektivitet och kontroll över tid. Lösningen går också att anpassa till organisationens specifika behov, men följer alltid de krav som finns på säkerhetsintervjuer, risk och behörighetsklassning samt hantering av RK-klassad personal.

Läs mer om fördelarna här…

Fördelar med Netgains lösning för personalsäkerhet

 • Kortare ledtider vid anställningsprocesser, signering av avtal och att säkerhetsintervjuer kan ske digitalt
 • Nöjdare medarbetare eftersom mindre tid behöver läggas på administrativa och manuella rutiner kopplat till personalsäkerhet
 • Trygghet för chefer som kan följa upp arbetet digitalt samtidigt som de kan säkerställa att organisationen följer de krav som ställs på säkerhetsarbetet
 • Lösningen skapar transparens och ger möjlighet att följa upp på organisations/företagsnivå och gör det enklare att följa de krav och lagar som ställs på en säkerhetsklassad organisation
 • Bidrar till en strukturerad kontroll av leverantörer och partners
 • Ett kontrollerat digitalt regelverk för personalsäkerhet bidrar även till struktur inom andra områden som IT-beställningar, IT- och lokalaccesser
 • Enkelt för medarbetare att rapportera in förändringar i livssituationer samt misstanke om brister i personalsäkerhet hos exempelvis kollegor eller leverantörer 
 • Strukturerat sätt att hantera ärendehantering och chatt kopplat till personalsäkerhetsfrågor, i syfte att komma bort från mail, telefonsamtal och beroenden av enskilda individer

Det här får du med vår personalsäkerhetslösning i ServiceNow

Dashboard för personalsäkerhet

Med hjälp av ServiceNow skapas en dashboard som underlättar för anställda och linjechefer att följa krav och nivåer på säkerhet i realtid. I vyn visas bland annat andel säkerhetsklassad personal, konsulter som ej genomfört säkerhetsintervjuer eller SUA-avtal gentemot underleverantörer.

Digital signering av säkerhetsprotokoll

Utbildning av nya anställda och konsulter med hjälp av informationsfilmer och digitala tester. Det är också möjligt för medarbetarna att använda BankID för digital signering av till exempel lokala sekretessavtal och sekretessbevis från Försvarets materielverk (FMV).

Digital rapportering av säkerhetsprövningssamtal

I applikationen för personalsäkerhet finns en säker registrering av säkerhetsprövningssamtal mellan chef och anställd. Samtalet registrerats digitalt, kan löpande uppdateras och inkluderar uppföljningsprocesser för säkerhetshandläggare.

Digitalt och automatiserat stöd för bedömning av risk och behörigheter

Möjlighet att kartlägga vilken accessnivå en medarbetare har genom en digital lösning för bedömning av risk och behörighet.

Ärendehantering av säkerhetsfrågor

En portal med chatfunktion för digital ärendehantering och support kring personalsäkerhetsfrågor. I portalen hittar man svar på frågor som ”Hur gör jag min anställd RK-klassad?”, ”Hur ska man tänka kring försvarssekretess?”

Initiering av registerkontroll (RK) av personal

Möjlighet för anställda och chefer att ansöka digitalt om att få en medarbetare RK-klassad för ett kommande uppdrag eller projekt.

Du kan lita på oss!

Netgain är certifierad ServiceNow-partner inom alla områden kopplade till kundanpassade applikationer för personalsäkerhet. Vi har lång erfarenhet av implementation, löpande förvaltning och vidareutveckling av den tekniska lösningen. 

Vi hjälper er med: 

 • Analys och förstudie av era nuvarande rutiner för personalsäkerhet
 • Businesscase för investeringen
 • Anpassat genomförande från idé till färdig lösning
 • Rådgivning kring digitala flöden för personalsäkerhet

Mer om ServiceNow

ITBM ServiceNow

Med ITBM-modulerna i ServiceNow får du ett verktyg som samlar och optimerar all data för att öka affärsnyttan

HR i ServiceNow

ServiceNow medför en rejält förbättrad användarupplevelse för medarbetarna i din organisation

CMDB i ServiceNow

CMDB är ett centralt, virtuellt förråd för att lagra, hantera och underhålla relationen mellan företagets konfigurationsuppgifter