SecOps i ServiceNow

Optimera din cybersäkerhet och sårbarhetshantering och underlätta för olika avdelningar att arbeta tillsammans

På den här sidan

Vill du veta mer?

Vi är experter på ServiceNow och pratar gärna med dig om hur vi kan hjälpa din verksamhet

Security Operations i ServiceNow

SecOps i ServiceNow syftar till Security Operations, som är en funktion i ServiceNow-plattformen för att koppla ihop befintliga säkerhetsverktyg och effektivisera processen för att prioritera och hantera sårbarheter och säkerhetsincidenter. Målet är att överbrygga klyftan mellan IT-säkerhet och IT-drift för att undvika informationsisolering inom organisationen.

Implementeringen av SecOps innebär att skapa en omfattande översikt över sårbarheter som påverkar tjänster eller tillgångar och hantera dem effektivt. Det innebär också övervakning och bedömning av risker, skydd av företagstillgångar och kan utföras av ett kvalificerat team som arbetar från ett säkerhetsoperativt center (SOC).

Optimera din cybersäkerhet och sårbarhetshantering samtidigt som du snabbar upp svarstiderna.

ServiceNow SecOps underlättar samarbete och kommunikation mellan IT-säkerhets- och driftsteam. Det erbjuder en enhetlig plattform för delning av information, samordning av aktiviteter och säkerställer att rätt intressenter är involverade i incidenthantering. Med SecOps får organisationen en flexibel och pålitlig plattform att optimera sin cybersäkerhet och sårbarhetshantering på ett effektivt och snabbt sätt.

ServiceNow SecOps – Så funkar det

Sårbarhetshantering

Identifiera och prioritera sårbarheter. Med bra översikt möjliggörs effektiv resursallokering och planering av åtgärder i tid.

Integration av system

Koppla samman befintliga säkerhetsverktyg, såsom sårbarhetsskannrar, threat intelligence-plattformar och SIEM-system etc.

Incidenthantering

Skapa automatiserade arbetsflöden och processer för uppgiftstilldelning, uppföljning och hantering säkerhetsincidenter.

Threat intelligence

Med threat intelligence får du information om de senaste hoten och trenderna vilket underlättar identifiering och respons på potentiella säkerhetsincidenter.

Stöd för (SOC)

Med SecOps får ditt Security Operations Center verktyg och arbetsflöden för att stödja SOC-aktiviteter, inklusive incidenttriage, utredning och rapportering.

Riskbedömning

Med funktioner för övervakning och riskbedömning förenklar du arbetet med att följa säkerhetsmått, rapportgenerering och kan vara proaktiv i ditt riskhanteringsarbete.

Fördelar med ServiceNow SecOps

  • Optimera din hantering av säkerhetsincidenter: SecOps kopplar samman dina befintliga säkerhetsverktyg, vilket möjliggör snabbare prioritering och respons på sårbarheter och säkerhetsincidenter.
  • Integration av IT-säkerhet och IT-drift: SecOps överbryggar klyftan mellan IT-säkerhet och IT-drift och förhindrar silos inom organisationen.
  • Flexibilitet vid integration: Även om det rekommenderas att integrera SecOps med externa SIEM-verktyg är det inte obligatoriskt. Du kan manuellt skapa Security Incident Records (SIR) utan integration.

Varför Netgain?

Netgain är certifierad ServiceNow-partner inom alla områden kopplade till HR Service Delivery. Vi har gedigen erfarenhet och har hjälpt ett stort antal HR-avdelningar inom olika branscher med HR-implementationer i ServiceNow. Vi kan vara med på din digitaliseringsresa från start till förvaltning och vidareutveckling, men också ta vid där ni befinner er idag. 

Anlita oss för:

  • HR Case och HR Knowledge Management
  • Etablering av Employee Service Center, en portal för organisationens alla interna tjänster
  • Employee Document Management
  • Enterprise Onboarding and Transitions
  • Agent Intelligence, Virtual Agent och HR Performance Analytics
  • Förvaltning och strategiarbete av ServiceNow HR Service Delivery

Mer om ServiceNow

Personalsäkerthet i ServiceNow

Netgains digitala lösning för svenska organisationer med krav på personalsäkerhet.

ITBM ServiceNow

Med ITBM-modulerna i ServiceNow får du ett verktyg som samlar och optimerar all data för att öka affärsnyttan

CMDB i ServiceNow

CMDB är ett centralt, virtuellt förråd för att lagra, hantera och underhålla relationen mellan företagets konfigurationsuppgifter