Utmaningar och möjligheter inom RPA

Alla, Artiklar, RPA

Robotisering (RPA) är en relativt ny teknik som ställer andra utmaningar än de inarbetade processer och rutiner som oftast finns på företag och organisationer. Marknadsföringsmässigt presenteras RPA som en snabb och billig lösning, detta kan stämma om man gör införandet på rätt sätt.

Här några viktiga delar för att lyckas och få utväxling på din investering.

Förankring

I ett RPA/automationsprojekt är det viktigt att ha en strategi både på kort och lång sikt samt få en förankring och förståelse från intressenter i verksamheten och ledningsfunktioner. En förankring skall bygga på bra business case, det vill säga vad kostar det och vad kommer det ge verksamheten, både den tidsmässiga effektiviteten och ekonomiska vinster. Finns det en långsiktig förankring, förståelse och ekonomiska ramar ger det mycket bättre möjligheter till ett lyckat införande och förvaltning/ vidareutveckling av RPA.

Uthållighet, organisation och framdrift

Att införa en RPA-lösning kommer att ställa dig inför utmaningar, speciellt om du planerar införa mer komplexa processer som sträcker sig över flera system och avdelningar/funktioner. Det kan handla om organisatoriska, tekniska hinder som tar tid och kraft samt att du ska vara beredd att fånga upp fel och genomföra korrigeringar som uppstår efter hand. 

Det är viktigt att ha beredskap och rutiner för att hantera utmaningar. Du ska också ha personer och resurser som har möjlighet och kraft att driva projektet framåt. Fundera därför redan i uppstarten på hur en organisation kan se ut för att stödja pågående och framtida automationsinitiativ! Utgå gärna från tanken om en Center of Excellence-organisation och anpassa den till er nuvarande organisation avseende utveckling, förvaltning och IT-drift. 

Det viktiga är inte att tillsätta alla roller och funktioner direkt. Det viktiga är att ha ett pragmatiskt tankesätt och införa en funktion som tillför kunskap och framdrift, samt att kunna anpassa och utveckla den över tid.

Viktiga punkter

  • Det handlar inte om teknik, utan om att kunna sätt sig in i verksamhetens krav och stödja och underlätta arbetet med automatisering.
  • För att få utväxling av investeringen krävs det rätt team både från verksamheten och IT, samt beredskap för att utveckla teamet efter förutsättningarna.
  • Förankring är viktigt, inte bara ekonomisk utan långsiktig förankring där man förstår affärens värde och är beredd att driva igenom vad som kan krävas på färden för att lyckas.

Skriven av:

Dela

Föregående nyhet
Combined Excellence blir CombinedX
Nästa nyhet
ITIL-processer för den effektiva IT-avdelningen

Fler nyheter

Alla

Nytt kontor i Malmö

Pressmeddelande 2021-09-07 Netgain öppnar kontor i Malmö För att möta en ökad efterfrågan öppnar Netgain nu även ett…
Alla

Roboten GÅrdon

Pressmeddelande 2021-06-30 Roboten GÅrdon frigör tid för mer värdeskapande aktiviteter Gästrike återvinnare automatiserade ärendehandläggningen för två ärendetyper gällande…
Meny