Välkommen – Anders Thillman!

Alla

Du har nu gjort ett par veckor på Netgain, hur har den första tiden varit?

Det har varit en spännande start på min nya resa. En av de saker som har fångat mitt intresse är Netgain-kulturens serviceanda som återspeglas i både kundrelationer och programvarulösningar.

Du har en lång och bred bakgrund. Hur har den resan sett ut och vad har du för erfarenheter när det kommer till ServiceNow

Jag har bland annat jobbat med support under 5 år i både privat och offentlig sektor, 7 år med utveckling inom IBM Lotus Domino-plattformen och i en mängd programvaruplattformar.

Jag har arbetat som konsult på ServiceNow-plattformen sedan 2014 i flera olika roller, så som utvecklare, kravställare, lösningsarkitekt, Incident Manager, Release Manager, Test Manager och Upgrade Manager. Jag har dessutom gjort leveranser i både Sverige och internationellt.

Vad lockade dig till Netgain och hur kommer din roll att se ut?

Det var Netgains servicekultur med olika lösningar och rådgivning – för nyutveckling, underhåll men också avveckling av tjänster som lockade mig. Rollen som lösningsarkitekt passar mig bra då jag är allmänt vetgirig och har mycket kunskap från flera olika verksamheter och roller. Jag kommer dessutom få vara mentor för medarbetare som är nya på ServiceNow.

Vad kommer du att tillföra/bidra med på Netgain?

Min bakgrund med roller från olika verksamheter i både privat och offentlig sektor där datasystem var antingen ett stöd eller ett huvudsakligt verktyg, gör att jag som konstruktör idag kan relatera till behoven i hela verksamhet. Det gäller även behov som i dagsläget är outtalade men som kan dyka upp vid olika tillfällen i en tjänst eller under ett systems livstid.

Vad är aktuellt på ServiceNow och vad tror du blir viktigt om vi tittar framåt?

Personligen tror jag att vi behöver ha olika menyer för användare som är inne systemet då och då, där portaler med de mest använda funktionerna finns. Jag tror att det är viktigt att få med oss den typen av användare också, de är antagligen väldigt många och har andra behov än den avancerade användaren som fortsätter att arbeta inne i ServiceNow.

Jag tror att ett nästa steg är att göra livscykeln enklare för att hjälpa kunden med kartläggning och avveckling av inte längre aktuella tjänster – för att även kunna lansera nästa generation av tjänster.

Det bör vara lika enkelt som att en kund kan hantera sin prenumeration på en tjänst som säljer film på internet medan servicepersonal på tjänsteföretaget har andra mer avancerade verktyg i ServiceNow för att underhålla tjänsten.

Dela

Föregående nyhet
Cloudlösningar inom RPA
Nästa nyhet
ServiceNow + BankID = Sant

Fler nyheter

Alla

Nytt kontor i Malmö

Pressmeddelande 2021-09-07 Netgain öppnar kontor i Malmö För att möta en ökad efterfrågan öppnar Netgain nu även ett…
Meny