Vi gör automatisering enkelt och roligt!

Vi är experter på att digitalisera och automatisera processer och tjänster. Allt vi gör handlar om att skapa, implementera och utveckla lösningar som effektiviserar affärsprocesser och ger bättre användarupplevelser. Detta leder i sin tur till bättre service, nöjda användare, sänkta kostnader och ökad lönsamhet.

Ett stort nätverk för extra stabilitet

Netgain är ett spetsbolag på rätt nivå – i gränslandet mellan management och teknik. Vi säljer inte licenser så 100% av vårt fokus är på kunden och den automatiserade lösningen​. Vi har kontor i Stockholm, Norrköping, Göteborg, Lund och Karlstad och har ett nära samarbete med företag och organisationer över hela Sverige. Vi har valt att jobba med ledande och moderna plattformar, som ServiceNow, UiPath och Dreamtsoft.

Vi ingår dessutom i CombinedX som är en familj av expertbolag med sina egna nischer, alla med fokus på digitalisering. Vi växer enskilt, men även tillsammans för att skapa värde för kund, anställda och ägare.

Mot ett fossilfritt Sverige!

Netgain är anslutna till föreningen Digitaliseringskonsulterna i syfte att accelerera vårt strategiska arbete för ett smart och fossilfritt samhälle efter Coronakrisen. För att Sverige ska bli fossilfritt kommer det krävas en transformation av hela samhället. De lösningar som digitalisering möjliggör och som vi hjälper våra kunder att implementera har mycket stor potential att minska de globala utsläppen av växthusgaser. Genom vårt medlemskap i föreningen vill vi hjälpa samhället att se och använda digitaliseringens möjligheter. Medlemskapet innebär att vi aktivt bidrar till att stötta politik, näringsliv och offentlig sektor i att förstå hur Sverige, genom digitalisering och innovation, snabbt kan transformeras till ett fossilfritt välfärdssamhälle med ökad konkurrenskraft och tillväxt som resultat

Är du vår nästa kollega?

Senast år 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Vi arbetar för det varje dag men för att lyckas behöver vi förstärkning! Just nu letar vi efter fler drivna, engagerade och kunniga specialister – är du vår nästa kollega?

Några av våra kunder

Vill du veta mer om hur Netgain kan hjälpa din organisation?

We are CombinedX

CombinedX är en familj av kunskapsbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom nio stycken helägda specialistbolag som vart och ett har ett marknadsledande teknik- och affärskunnande i sin nisch. Tillsammans erbjuder vi våra kunder en magisk kombination av expertis. Vi är nästan 450 konsulter och medarbetare i Sverige och omsätter ca 600 mnkr/år med stark tillväxt. Specialistbolagen är Nethouse, Elvenite, Netgain, CloudPro, Ninetech, Viewbase, Smartsmiling, Two och Dynamo.
Meny