Kundcase

Våra kunder återfinns inom både privat och offentlig verksamhet men oavsett bransch och verksamhet så har de sett hur digital automation i slutändan påverkar det ekonomiska resultatet.

Kundcase

Företaget inTechrity har bestämt sig. Alla rutiner som inte skapar kundnytta ska skötas av robotar. Med hjälp av Netgain har inTechrity fått en ny digital kollega. Roboten har redan lyckats frigöra 168 arbetstimmar per månad från de mänskliga medarbetarna. Timmar som de nu kan ägna åt att utveckla kunderna istället för att administrera dokument tillsammans dem.

Kundcase

Företaget Inera koordinerar utveckling och förvaltning av Sveriges landstings, regioners och kommuners digitala lösningar. Ineras uppdrag är att effektivisera och skapa smartare digitala processer för vård och omsorg. Inera har samarbetat med Netgain sedan 2015. Ineras affärsarkitekt, Kurt Helenelund, berättar om den gemensamma utvecklingsresan.

Inera
Lunds kommun

Kundcase

Samarbetet med Netgain har varit efterlängtat. I Lunds kommun har vi haft en beställningsportal för interna IT-tjänster, men den har inte varit så flexibel. Med hjälp av vår nya servicekatalog kan vi lyfta oss och utveckla fler beställningsprocesser för våra användare, säger Annie Fletcher, IT-strateg på Lunds kommun

Kundcase

eKatalog som Region Skåne har tagit fram tillsammans med Netgain har skapat såväl enorma tidsbesparingar genom självservice och processautomation som ordning och reda med hjälp av attesthantering och beställningsstatus.

Region Skåne

Kundcase

Det krävs mod att tänka nytt och kan tyckas både svårt och krångligt. IT-chefen och tillika beställare av projektet i Halmstad kommun, Lars Nilsander, har en annan syn på uppgiften. Tillsammans med projektledaren Towe Stigward och Netgains arbetsgrupp kom han i mål med ServiceNow införandets första fas tidigare än beräknat.

Meny