Kundcase

Våra kunder återfinns inom både privat och offentlig verksamhet men oavsett bransch och verksamhet så har de sett hur automatiseringen i slutändan leder till ökad lönsamhet och gladare medarbetare

Några av våra lyckade projekt

Göteborgs Spårvägar

I stället för ett ålderdomligt it-system har man fått en toppmodern, förvaltningsbar it-plattform som tillgängliggör information mellan olika roller i organisationen i realtid, på ett säkert sätt, fullt av smidiga funktioner.

Sandvik

Sandvik har fått en enhetlig lösning som är väldigt kraftfull med stora möjligheter. Med ServiceNow har de gått från 45 servrar till ett enda system för Service Management och Invoicing.

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad och Intraservice, stadens interna leverantör av IT-tjänster, var i behov av en CMDB. Detta för att få bättre kontroll på sina tjänster och tjänsteerbjudanden som levereras till stadens förvaltningar och bolag.