Här berättar våra kunder hur det är att jobba med Netgain!

Våra kunder återfinns inom både privat och offentlig verksamhet men oavsett bransch och verksamhet så har de sett hur automatiseringen i slutändan leder till ökad lönsamhet och gladare medarbetare

Kundcase
Elkem
En komplicerad och tidskrävande process med många steg har förenklats till att omfatta ett steg samt att en utökad felhantering införts med kontroller av in och utdata

Elkem har tillsammans med Netgain och Elvenite utvecklat en ny robot för att boka konteringar i sitt ekonomisystem. Elkem räknar med att roboten vid månadsbokslut, som är den mest tidskrävande perioden för ekonomichefer och controllers, kommer att spara en stor mängd timmar globalt samt minska antalet repetitiva och oproduktiva klick.

Läs kundcaset
Kundcase
Sandvik
"Förutom att Netgain är riktigt duktiga känner de även Sandvik vilket förstås är en stor fördel"

Sandvik, en koncern med cirka 250 interna bolag och 40 000 anställda, valde att nyttja plattformen ServiceNow för bolagets interna IT-fakturering. Henrik Öhlin, Service Architect på Sandvik, berättar om projektet som har gett koncernen en framtidssäkrad lösning.

Läs kundcaset
"Vi har lärt oss mycket och har dessutom haft roligt på vägen!"

Göteborgs Stad och Intraservice, stadens interna leverantör av IT-tjänster, har länge haft ett behov av en CMDB. Detta för att få bättre kontroll på sina tjänster och tjänsteerbjudanden som levereras till stadens förvaltningar och bolag.

Läs kundcaset
Kundcase
Intechrity
”Netgain är lyhörda, tydliga och framförallt transparenta”

Företaget inTechrity har bestämt sig. Alla rutiner som inte skapar kundnytta ska skötas av robotar. Med hjälp av Netgain har inTechrity fått en ny digital kollega. Roboten har redan lyckats frigöra 168 arbetstimmar per månad från de mänskliga medarbetarna.

Läs kundcaset
"Vi har automatiserat vår affärsprocess från beställning till faktura och har gjort enorma tidsvinster"

”Tidigare kunde en beställning ta 30 minuter och idag genomförs den på ett par minuter!”

Läs kundcaset